Zwrot i wymiana

ZWROT

3.10 Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
3.11 Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
3.12 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.
3.13 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym tutaj -> formularz zwrotu) lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
3.14 Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na adres e-mail, podany przy zawieraniu umowy lub inny – jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3.15 W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
3.16 Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3.17 Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
3.18 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3.19 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
3.20 Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Zwracany towar, wypełniony formularz zwrotu i dowód zakupu należy przesłać na adres:
Vero Stilo Leather Centro s.c.
ul. Stargardzka 11| 54-156 Wrocław
tel. 71 349 13 53, 500 064 154

WYMIANA

Klienci naszego sklepu mogą dokonać wymiany zakupionego towaru na inny model, kolor w ciągu 14 dni od daty zakupu.
Wymianie podlega towar w stanie niezmienionym, z kompletem metek.
Wymianę należy najpierw uzgodnić ze Sprzedawcą drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@verostilo.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy:
Vero Stilo Leather Centro s.c., ul. Stargardzka 11| 54-156 Wrocław.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i formularz wymiany (do pobrania tutaj -> formularz wymiany).
Wymiana towaru jest całkowicie darmowa. Kupujący ponosi tylko koszt odesłania towaru do sklepu.

Zwracany towar, wypełniony formularz wymiany i dowód zakupu należy przesłać na adres:
Vero Stilo Leather Centro s.c.
ul. Stargardzka 11| 54-156 Wrocław
tel. 71 349 13 53, 500 064 154

Wybierz