Regulamin Programu lojalnościowego MyStilo Club

 1. DEFINICJE
  1. Administrator – administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator tj. Vero Stilo Leather Centro Sp. z o.o.,
  2. Klient – osoba dokonująca zakupu towarów w sklepie online www.verostilo.com,
  3. Sklep – serwis internetowy online objęty Programem lojalnościowym Organizatora, dostępny pod adresem https://www.verostilo.com,
  4. Program lub MyStilo Club – program lojalnościowy prowadzony przez Sklep,
  5. Punkty MyStilo Club – punkty, które otrzymują Uczestnicy za dokonanie zakupów w Sklepie verostilo.com,
  6. Uczestnik – osoba fizyczna, która posiada konto zarejestrowane w Sklepie i składa zamówienia jako Klient zalogowany.

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie,
  2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje,
  3. Organizatorem Programu MyStilo Club jest firma Vero Stilo Leather Centro Sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: ul. Braniborska 50/64, 53-680 Wrocław, NIP 897-190-00-29, która zarządza Programem poprzez specjalny system informatyczny,
  4. Program jest prowadzony przez sklep internetowy www.verostilo.com,
  5. Z Programu MyStilo Club wyłączone są sklepy partnerskie (posiadające towar oferowany na verostilo.com), w których Uczestnik nie ma możliwości skorzystania z rabatu oraz platformy sprzedażowe (Allegro, Ebay, Amazon i inne, a także stacjonarne sklepy firmowe MAZZINI: Lista punktów),
  6. Program rozpoczyna się w dniu 01.04.2024 roku i trwa do odwołania. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia Programu czasowo lub na stałe w każdym czasie i bez podania przyczyny, za uprzednim podaniem informacji do wiadomości Uczestników przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

 3. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE
  1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie jest posiadanie zarejestrowanego konta w Sklepie. Klienci niezarejestrowani dokonujący zakupów w Sklepie jako „gość” tracą przywilej zbierania punktów,
  3. Gromadzenie punktów odbywa się poprzez dokonywanie zakupów w Sklepie verostilo.com jako Klient zalogowany oraz za zaakceptowane przez obsługę Sklepu opinie dotyczące zakupionego towaru i realizacji zamówienia,
  4. Punkty są gromadzone na koncie Klienta w Sklepie. Nie tracą swojej ważności,
  5. Punkty przypisywane są do konkretnego konta (adresu mailowego) - nie ma możliwości przepisania punktów do innego konta/adresu mailowego.

 4. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU
  1. Uzyskanie punktów w Programie możliwe jest tylko podczas zakupów dokonywanych w sklepie www Organizatora (niezależnie od wybranej formy dostawy) oraz po dodaniu opinii o produkcie/zamówieniu i zatwierdzeniu jej przez Organizatora,
  2. Każde 100 złotych wydane w Sklepie na zakup towarów = 10 punktów, otrzymasz je po 30 dniach od zakupu,
  3. Każda opinia dodana w Sklepie do zakupionego towaru = 10 punktów, każda ocena zrealizowanego zamówienia = 10 punktów, za dodanie zdjęcia z towarem do wystawionej opinii otrzymasz 30 punktów. Punkty za opinie pojawią się na saldzie Klienta po zatwierdzeniu ich przez Organizatora,
  4. Aktualną ilość punktów można sprawdzić po zalogowaniu w panelu Klienta (zakładka MOJE KONTO, sekcja Program lojalnościowy),
  5. Zebranie 100 punktów odblokowuje jednorazowy rabat w wysokości 10% na zakupy. Rabat odsłania się po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów i jest widoczny przed opłaceniem zamówienia w koszyku Klienta, pod listą wybranych towarów oraz po zalogowaniu w panelu Klienta,
  6. Zebranie wielokrotności 100 punktów nie uprawnia Uczestnika do skorzystania z większego rabatu / rabaty za Punkty MyStilo Club nie kumulują się. W przypadku, gdy Klient uzbiera 500 punktów (i więcej) nadal przysługiwać będzie mu jednorazowy, 10% rabat na zakupy. Po zrealizowaniu rabatu pula punktów zostanie odpowiednio pomniejszona, a jeśli nadal będzie przekraczała 100 punktów Klient może ponownie skorzystać z 10% rabatu przy kolejnych zakupach,
  7. Rabat dla Uczestników Programu nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dostępnymi u Organizatora, o ile Organizator nie postanowi inaczej. Rabat nie łączy się też z kodami zniżkowymi dostępnymi w Sklepie. Uczestnik przed zrealizowaniem transakcji zakupowej dokonuje samodzielnego wyboru odnośnie obniżki, z której chce skorzystać (jeśli poza Programem lojalnościowym występują inne),
  8. Rabatem nie są objęte:
   (a) towary przecenione w ramach promocji sezonowych z kategorii "WYPRZEDAŻ"
   (b) towary sprzedawane w promocjach okazjonalnych (np. Walentynki, Dzień Kobiet, Święta) zawsze oznaczone flagą OKAZJA ,
  9. Zgromadzone na koncie Uczestnika Programu punkty nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny lub towary dostępne w sklepie

 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Punkty nie zostaną przekazane na konto Uczestnika. Dotyczy to jedynie Punktów przysługujących za zakup zwracanego Towaru. Uczestnik otrzyma Punkty za tę część zamówienia, której nie zwrócił.
  2. Raz wykorzystane Punkty nie wracają na konto Uczestnika. Oznacza to, że w sytuacji gdy Uczestnik wykorzystał na zakup towarów Punkty My Stilo Club, to w przypadku odstąpienia od umowy nie zostaną one zwrócone na konto w Programie.

 6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie,
  2. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem,
  3. Wszelkie informacje handlowe lub marketingowe przekazywane przez Organizatora Uczestnikom Programu są całkowicie bezpłatne,
  4. Wszystkie dane przetwarzane przez Organizatora, jako Administratora danych osobowych, są zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, a po wyrażeniu zgody w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO,
  6. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po odstąpieniu z Programu lojalnościowego MyStilo Club, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Uczestnik Programu może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie wiąże się z rezygnacją z wykorzystania zgromadzonych na koncie Uczestnika punktów oraz skutkuje usunięciem konta zarejestrowanego przez Uczestnika w Sklepie. Rezygnację można złożyć Organizatorowi na adres e-mail: info@verostilo.com. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje również poprzez usunięcie przez Uczestnika Programu konta założonego w Sklepie.
  2. Vero Stilo Leather Centro Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub ulepszenie działania Programu. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej www.verostilo.com,
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Vero Stilo Leather Centro Sp. z o.o. a Uczestnikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 8. Data publikacji: 01.04.2024

pixel